PIOTR SZEWCZAK
Jestem adiunktem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2015 roku otrzymałem tytuł doktora nauk matematycznych za rozprawę z topologii ogólnej "GO-przestrzenie i parazwartość w iloczynach kartezjańskich" napisaną pod kierunkiem prof. Kazimierza Alstera.

Zajmuję się topologią ogólną i teoriomnogościową, kombinatoryką nieskończoną oraz aksjomatami selekcji ze szczególnym uwzględnieniem własności pokryciowych w iloczynach kartezjańskich.

W 2014 roku zdobyłem stypendium doktorskie Etiuda ufundowane przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego uczestniczyłem w półrocznym stażu naukowym pod kierunkiem prof. Boaza Tsabana na Uniwersytecie Bar-Ilan w Izraelu. Następnie kontynuowałem współpracę z prof. Tsabanem w trakcie rocznego stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Bar-Ilan. W 2021 roku wspólnie z prof. Lyubomyrem Zdomskyym z Politechniki Wiedeńskiej zostaliśmy laureatami konkursu Weave-UNISONO na międzynarodowe granty badawcze. Realizujemy trzyletni projekt "Teoriomnogościowe aspekty selekcji topologicznych" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Austriacki Fundusz Nauki.